Legalna żywność lokalna

Kampania społeczna na rzecz umożliwienia małym gospodarstwom sprzedawania bezpośrednio konsumentom przetworzonych i nieprzetworzonych żywnościowych produktów lokalnych


Dzisiaj, zgodnie z prawem, nie możemy kupić bezpośrednio od wytwórcy-rolnika, który nie prowadzi firmy, takich produktów jak: dżemy, konfitury, soki, przetwory domowe, przeciery, mąki, kasze, mięsa surowe (poza drobiem, zajęczakami i dziczyzną), wędliny, pasztety, oleje, domowe nalewki, cydry, wina…

Abyśmy mogli legalnie kupować, a rolnicy i drobni wytwórcy legalnie sprzedawać przetworzone produkty, konieczne są zmiany w prawie, które uproszczą i ujednolicą przepisy regulujące wytwarzanie oraz sprzedaż żywności „w sprzedaży bezpośredniej”.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i Małopolska Izba Rolnicza, we współpracy z Województwem Małopolskim,  Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszeniem Gościniec 4 Żywiołów, Tatrzańską Agencją Rozwoju i Promocji Kultury oraz z pozostałymi partnerami projektu Produkt Lokalny Małopolska, stworzyły propozycję pożądanych zmian w prawie. W wyniku działań Fundacji oraz jej partnerów w marcu 2013 w Sejmie RP powstała Podkomisja ds. sprzedaży bezpośredniej w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi aby wprowadzić stosowne zmiany prawne. Fundacja aktywnie uczestniczy w pracach tej Podkomisji.

Działamy aby pożądane zmiany mogły wejść w życie! Liczymy na poparcia instytucji, organizacji oraz osób prywatnych zainteresowanych łatwiejszym dostępem do zdrowych i naturalnych produktów wprost od rolnika. Zainteresowanych włączeniem się w nasze działania zachęcamy do kontaktu z nami (adres email: rafal.serafin@fpds.pl)

Ponad 7.000 osób wyraziło swoje poparcie dla naszych działań, podpisując petycję ws. ułatwienia sprzedaży bezpośredniej w Polsce! Podpisz i Ty!

Możesz podpisać petycję online, kliknij tutaj

Jeśli reprezentujesz organizację, która chciałaby właczyć się w nasze działania, kliknij tutaj

Jeśli jesteś osobą prywatną i chciałbyś nam pomóc, napisz do nas!

Jeśli chciałbyś wesprzeć kampanię finansowo, kliknij tutaj

 

Dokumenty, które warto znać:

NASZE POSTULATY, WNIOSKI I OPINIE:

marzec 2013 - LEGALNA ŻYWNOŚĆ LOKALNA - postulowane zmiany prawne (wersja aktualizowana 25 czerwca 2013), do pobrania tutaj

22 stycznia 2014 - Proponowane zmiany w przepisach, regulujące działalność rolników polegająca na przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli na małą skalę - proponowane na Podkomisji ds. sprzedaży bezpośredniej w dniu 22.01.2014 przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Małopolską Izbę Rolniczą. List przewodni do pobrania tutaj i proponowane zmiany do pobrania: tutaj

24 marca 2014 - Informacja Fundacji Partnerstwo dla Środowiska - "Konsumenci Francuscy chcą sprzedaży bezpośredniej, Polscy też", do pobrania: tutaj

25 kwietnia 2014 - Informacja Fundacji Partnerstwo dla Środowiska ws. konsultacji społecznych projektów rozporządzeń dot. sprzedaży bezpośredniej, do pobrania: tutaj

19 czerwca 2014 - Informacja Fundacji Partnerstwo dla Środowiska - "Kiedy będziemy mogli kupić (legalnie) masło od rolnika", do pobrania: tutaj

23 czerwca 2014 - Uwagi i wnioski Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Małopolskiej Izby Rolniczej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Polskiej Izby Produktów Regionalnnych i Lokalnych oraz Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji Kultury do projektów rozporządzeń dot. ułatwień dla sprzedaży bezpośredniej przedstawionych na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych Komisji Rolnictwa Sejmu RP w dniu 24.04.2014 - do pobrania: tutaj

27 sierpnia 2014 - Informacja Fundacji Partnerstwo dla Środowiska - "Masło będziemy mogli kupić od rolnika już w 2015 roku". Do pobrania: tutaj 

20 września 2014 - Uwagi i wnioski Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Małopolskiej Izby Rolniczej, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury oraz Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów dot. Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. dostaw bezpośrednich środków spożywczych – projekt z dnia 24 lipca 2014 (zgłoszone w ramach konsultacji społecznych). Do pobrania: tutaj

24 października 2014 - Informacja do Ministra Zdrowia ws. dostaw bezpośrednich - nowych możliwości dla rolników i konsumentów. Do pobrania: tutaj.

26 października 2014 - Apel do Posłów Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Finansów Publicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( druk nr 2484) oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 2685) powołanej w dniu 25 września 2014. Do pobrania: tutaj.


OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE:

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ:

Rozporządzenie Komisji Europejskiej WE 852/2004 ws higieny środków spożywczych, do pobrania tutaj oraz wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia, do pobrania tutaj.


PRAWO KRAJOWE:

1. Sprzedaż bezpośrednia - Rozporządzenie 1393 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004, do pobrania tutaj

2. Rejestracja zakładów umieszczające produkty pochodzenia zwierzęcego na rynek - Rozporządzenie 1395 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004, tutaj  

3. Wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży bezpośredniej - Rozporządzenie 38 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006, do pobrania tutaj

4. Wymagania weterenaryjne w małych zakładach produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego - Rozporządzenie 629 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  19 maja 2010, do pobrania tutaj  

5. Warunki działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) - Rozporządzenie 753 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010, do pobrania tutaj


DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI PRAWNYMI W ZAKRESIE BEZPIECZE

Newsletter

Nowości wprost na Twoją skrzynkę


Kalendarz


Sonda


Filmy

Wpisz się w eko